Üniversite öğrencilerine ödev, tez, proje yazan ekibimiz yoluna referanslı öğrencileri ile devam etmektedir. Birçok öğrenci belirli kısımlar için destek almak için bizi arar. Kimisi, literatür tarama, analiz, proje yazımı, intihal düşürme, intihal kontrolü ve raporu için bizi aramaktadır. Aşağıda hangi hizmetleri vermekteyiz, tüm bunları bulabilirsiniz.

Tez yazılır

Üniversite öğrencilerine başta sosyal bilimler olmak üzere, tüm alanlarda tez yazım desteği verilir. Sadece lisans değil, yüksek lisans, master ve doktora tezleri yazılır.

Lisans tezi hazırlanır

Dört yıllık bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencilerine tez konusu, literatür tarama, tez yazım kılavuzuna göre düzenleme ve intihal kontrolü desteği vermekteyiz.

Yüksek lisans tezi yazılır

Lisans bölümlerinden mezun olup yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere yüksek lisans tez konusu, literatür yazımı, şablona göre düzenleme yapma ve intihal düşürme desteği verilir.

Proje hazırlanır

Üniversite öğrencilerine tüm branşlarda proje yazılır. Bitirme projesi yanında mezuniyet projelerini de hazırlamaktayız. İşletme, muhasebe, finans, makine, mimarlık projeleri ve diğer proje ödevleriniz yapılır.

Üniversite ödevleri yapılır

Tüm fakülte ve bölüm öğrencilerinin üniversite ödevleri hazırlanır. Bitirme ödevleriniz, mezuniyet ödevleriniz yanında yüksek lisans ödevleriniz zamanında yapılarak teslim edilir.

Makale yazılır

En çok verilen ödevlerden biri de makale ödevi hazırlamadır. Makale yazım talepleriniz zamanında yapılarak teslim edilir.

Spss analiz yapılır

İşletme, ekonomi, psikoloji ve diğer bölüm öğrencilerine verilen ödevlerden biri de spss analiz ödevleridir. Anket hazırlama, uygulama ve spss programında analiz ödevleriniz hemen yapılır.

İngilizce tercüme yapılır

Çeviri talepleri özellikle tez ve proje yazan öğrencilerden gelmektedir. İngilizceden Türkçeye çeviri yaptığımız gibi Türkçeden de İngilizceye çeviri yapmaktayız.

İstatistik proje ödevleri yapılır

Birçok bölümde istenen ödevlerden biri de istatistik ile ilgilidir. Seviye ve zorluğu ne olursa olsun tüm ödevlerinizde size destek olmaktayız.

İngilizce ödev proje tez yazılır

Verdiğimiz tüm hizmetleri Türkçe olarak yaptığımız gibi İngilizce olarak da hazırlıyoruz. İngilizce işletme, ingilizce ekonomi ödevleri yapılır. Zamanında teslim edilir.

Ekonomik modelleme yapılır

Özellikle iktisat ve ekonometri bölümlerindeki öğrencilerden gelen talep üzerine modelleme yapmaktayız. İstenen kriterlere, verilere göre ekonometrik modelleriniz yapılır.

Tez yazan ekibimiz KİM?

Deneyimli ekibimiz branşlarından mezun yüksek lisans ve doktorasını yapan akademisyenlerden oluşmaktadır. Tez yazım kurallarına hakim, bilimsel kriterlerden taviz vermeyen ekibimize güvenebilirsiniz.

İntihal raporu alınır

Tez ve projeleriniz için turnitin benzerlik raporu vermekteyiz. Detaylar için bizi aramanız gerekir. 30 dakika içinde rapor elinizde olur.

İntihal düşürme yapılır

Rapor aldıktan sonra, benzerlik düşürme çalışması yapmaktayız. Orana göre süre ve ücret bilgisini paylaşıyoruz. Genelde Türkiye’deki üniversitelerde %20 oranı istenir.

Bu yazıyı lütfen paylaşabilir misiniz?