Tez hazırlama aşamaları, mezun olmak için tez yazım dönemine giren lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin bilmesi gereken konulardandır. Tez hazirlama asamalari bazı üniversitelerde farklılık gösterse de ortak noktaları size vermeye çalıştık.

Üniversitelere göre teslim tarihleri farklılık göstermektedir. Danışman hocanızın size vereceği tarih aslında teslim tarihi olarak kabul edilir. Lisans ve yüksek lisans öğrencileri aslında son döneme geldiklerinde kendilerini bekleyen tez hazırlama çalışması strese neden olabilir. Bu yüzden ne kadar erken başlanırsa o kadar iyidir. Bu yazıda tez yazım aşamaları hakkında işinize yarayacak bilgi bulabilirsiniz.

Tez hazırlama aşamaları

İlk aşama : Yazım öncesi süreç olarak da adlandırılabilir. Bu aşamada tez konusu belirleme, konu ile ilgili literatür taraması yapılması, not alınması ve danışmana gösterip onay alma yapılmaktadır.  Danışmanınız bu noktada sizden konunuzu onaylaması halinde ikinci aşamaya geçebilirsiniz.

İkinci aşama : Geçici taslak, geçici kaynakça ve içindekiler kısmının hazırlanması gereken süreçtir. Adından da anlaşılacağı üzere geçici olmasının nedeni okuma yapmaya devam ettikçe yeni kaynakların ilave edileceği ve taslakta ilavelerin olacağı anlamına gelmektedir. Ayrıca, içindekiler listesi hazırlanarak tez danışmanınızın onayını almanız gerekir. Bu şekilde tez hazırlama aşamaları içinde diğer bölüme geçmiş olursunuz.

Bu yazıyı da okuyun.  Tez konusu lisans yüksek lisans örnekleri: Tez konu başlıkları

Üçüncü aşama : Onay aldıktan sonra tezin yazım aşamasına geçilir. Sırası ile içindekiler listesinde hazırladığınız bölümleri baz alarak sırasıyla yazmanız gerekir. Sıra takibi sizin konuya daha iyi odaklanmanızı sağlayacaktır. Danışmanınız belirli periyotlarda kontrol etmek isteyebilir.  Bu süreç yazımın tamamlanmasına kadar devam edecektir.

Dördüncü süreç : Yazım sonrası bölüm olarak da ifade edilebilir. İki kriterin incelemesi yapılmaktadır. Üniversitenizin tez yazım kurallarına göre şablona uydurma. Her üniversite kendi yazım yönergesini kendi sitesinde ilan ederek, lisans, yüksek lisans, master ve doktora tezlerinin bu şemaya göre düzenlenmesini ister. İkinci kriter ise, intihal benzerlik raporu alınmasıdır. Genelde %20 üst sınır olarak kabul edilmektedir. İntihal oranı yüksek çıkarsa, istenen seviyeye getirmek için düşürme yapmanız gerekir. Formata göre uyarlama ve intihal raporunun istenen seviyelerde tespiti sonrası son aşamaya geçilir.

Beşinci aşama :  Tez hazırlama aşamaları içinde son süreç yazılan tezin jüriye sunulması, ufak tefek düzeltmelerin yapılması ve sonrasında tezin ciltlenmesi ve enstitüye teslim edilmesi ile son bulmaktadır.

Tez hazırlama aşamaları nelerdir nasıl yazılır, ne zaman teslim edilir
Bu yazıyı lütfen paylaşabilir misiniz?
Etiketlendi: