Yazım kurallarına göre tez nasıl yazılır sorusunu detaylı şekilde açıkladığımız makale sayesinde konu ile ilgili kafanızdaki tüm soru işaretlerini gidereceğini düşünmekteyiz.

TEZ NASIL YAZILIR

Tez hazırlama aşamasına gelmeniz, eğitim hayatınız için önemli bir dönüm noktasında olduğunuzu göstermektedir. Bu yazıda adım adım tez nasil yazilir sorusuna cevap vereceğiz.

Makaleye başlamadan önce bir şeyi izah etmek gerekir: Tez nedir? Bu terim genelde lisans ya da yüksek lisans öğrencilerinin mezun olmaları için hazırladıkları akademik çalışma anlamında kullanılır.

Tez hazırlama

Üniversite öğrencilerine talep etmeleri halinde lisans ve yüksek lisans tezlerinde destek vermekteyiz. Tez yazdırmak istiyorum, lisans tezimi hazırlatmak istiyorum diyen öğrencilere destek olmaktayız.

Tez nedir – Üniversite öğrencilerinin lisans, yüksek lisans, doktora eğitimlerini tamamlamak için ve bilim dünyasına yenilik getirmek için yazmak zorunda oldukları akademik yazıdır.

Aslında, lisans, yüksek lisans ya da doktora tezi farklı özellikleri barındırmasına rağmen, yapısal olarak birbirlerine çok benzemektedir. Bu yüzden bu kılavuz, tüm seviyelerdeki öğrenciler için geçerli olacaktır.

Yüksek lisans tezi hazırlama

Lisansüstü öğrencilerine işletme, ekonomi, insan kaynakları, finans, iktisat, pazarlama, sigorta ve diğer alanlardaki yüksek lisans tezlerinin yazımında destek olmaktayız. Yüksek lisans ile ilgili tezimi yazdırmak istiyorum diyen tüm öğrencilere kısa süre içinde yardımcı olmaktayız.

İyi bir tez hazırlama kolay değildir. Birçok öğrenci büyük bir heyecan ile başladığı bu süreçte kısa süre sonra hayal kırıklığına düşmektedir. Planlama, araştırma ve yazma süreci çok uzun ve çok karmaşık olabilmektedir. Sonunda ödülünü alacağınız bu çalışma boyunca birçok engelle yüz yüze geleceğinizi unutmamalısınız. Bu süreçte yaşanabilecek üç temel problem:

Tez yazımını engelleyen 3 problem

Erteleme : Daha çok fazla zaman olduğunu düşünerek, tez yazmaya başlamaz. Bu ciddi bir sorundur, teslim tarihi yaklaştıkça öğrenciler kendilerini ızdırap verici stres içinde bulabilir.
Araştırma becerisi eksikliği : Yeteri kadar akademik yazım deneyimi olmayan öğrenciler, konu ile ilgili biraz kaynak toplayacaklarını ve içinden biraz da atıf yapabilecekleri şeyleri bulduklarında yazabileceklerini düşünmektedir. Böyle yaparak bu işin üstesinden gelmek imkansız. Araştırma yaptığınız kaynakları çok detaylı şekilde analiz etmeniz gerektiğini asla unutmayın.
Yazım beceri eksikliği : Tez yazımı çok katı kuralları olan akademik yazım özelliklerine sahiptir.

Master tezi yazdırma

Lisans bölümlerinden mezun olduktan sonra alanında uzmanlaşmak isteyen öğrenciler, mezun olmak için master tezini yazması gerekir. Hem ingilizce hem de Türkçe master tezi yazımı için bizden destek alabilirsiniz.

Yazım kurallarına göre tez hazırlamanız gerektiğini asla unutmayın.

1.  Adım : İyi bir tez önerisi hazırlayın

tez önerisi hazırlayın

Öncelikle tez önerisi nedir açıklayalım. Adından da anlaşılacağı üzere yazmayı planladığınız konu hakkında genel bilgilerin olduğu bölümdür. Bu kendi başınıza yazabileceğiniz bir bölüm değildir, danışman hocanız ile birlikte, onun göstereceği şekilde yapmanız gerekecektir. Bu konuda danışmanınız sizi yönlendirecektir.

Bu yazıyı da okuyun.  Tez örnekleri

Bu aşamada tez konusu ne olacak ona karar vermeniz gerekir. Konuya karar verirken, beyin fırtınası yapmanız lazım, bu araştırılabilir, makul, kaynakları olan bir konu olmalıdır. Çok kompleks bir konuyu işlemeye çalışırsanız çıkmaz sokağa girmeniz kaçınılmaz olacaktır. Konu test edilebilir hipotezleri barındıran özelliğe sahip olmalıdır. Tez yazmaya başlamadan önce danışmanınızdan konu başlıklarını isteyin. Sizi yönlendirecektir.

TEZ ÖNERİSİNİN YAPISI

Tez yazım kurallarına uygun tez önerisi hazırlamak istiyorsanız, formatın temiz ve anlaşılmasının son derece kolay olmasına özen gösterin. Aşağıda öneride bulunması gereken başlıkları bulabilirsiniz.

Tez konusu nasıl bulunur

Hedefler: Ulaşmak istediğiniz 3 hedefi yazın. Eğer çok geniş tutarsanız, planlarınız tutmayabilir, bu yüzden daha fazla daraltmanız gerekecektir.
Literatür taraması:  Danışmanınızın özellikle istediği kaynaklar varsa onları literatürde araştırın. Eğer yoksa, yazında  neler işlenmiş, hangi fikirler ileri sürülmüş, hangi bilim adamı tarafından yazılmış, bunları tezinizde kullanacağınız için dikkatli bir şekilde not almanız gerekir.
Araştırma sorusu: Bu ana bölümlerden biridir. Araştırma sorunuz ile ilgili detaylı bilgi vermeniz gereken bölümdür. Bunu çok net ve açık şekilde izah etmeniz gerekir.
Metodoloji : Bu bölümde kullanacağınız dataların ampirik olup olmadığını belirtmeniz gerekir.
Potansiyel çıktılar: Çalışma tamamlandığında olmasını beklediğiniz potansiyel sonuçları yazmanız gerekir.
Zaman aralığı : Tezi yazarken hangi aşamayı ne zaman yapacağınıza dair zaman çizelgesini belirtmeniz gereken bölüm burasıdır.
Referans listesi: Hazırlayacağınız tezde kullanmayı planladığınız referansları burada belirtmeniz gerekir.
Tez nasıl yazılır sorusu için bir sonraki aşamaya geçebiliriz.

iyi araştırma yapın

2.  Adım : Etkili bir araştırma yapın

Tez araştırması, yapacağınız tüm akademik çalışmanın gidişatını etkileyeceğini unutmamanız gerekir. Bu araştırmanın bir yöntem dahilinde, etkili olması gerekir ki ilgisiz kaynakları okuyup zaman israfı yapmamalısınız. Aşağıda size bir kaç ip ucu vermek istiyorum.

Araştırma aşaması için zaman çizelgesi hazırlayın
Ele alacağınız konuyu tam olarak anlamak için yeterli sayıda kaynağa ulaşmanız önemlidir. Bunu yaparken bir kaynaktan diğerine geçiş zamanını iyi ayarlamanız gerekir.

Bu noktada birçok öğrenci hataya düşmektedir.  Öğrenciler konu ile ilgili tüm kaynakları okumak zorunda olduğunu düşünmektedir.  Tüm zamanınızı kaynakları okuyarak geçirmemeniz gerekir. Bu yüzden zaman çizelgesi hazırlayın ve buna uymaya çalışın.

Tezin bölümlere ayrıldığını unutmayın .

Araştırma safhasında yapmanız gerekenler; konunuz ile ilgili materyalleri bulup okumak, önceki işlenmiş olan çalışmaları incelemek ve tüm bunları sınırlı zamanda halletmektir.

Kaynak bulmak için doğru yer seçin

İnternet araştırmaya başlamak için iyi bir çözüm olabilir. Ancak, herşeyi internetten halledemeyeceğinizi bilmeniz gerekir. Bulduğunuz bilgileri çift yönlü kontrol ederek kaynakların doğru olup olmadığına bakmanız gerekir.  Daha güvenilir kaynaklara erişmek için Google Scholar ı kullanabilirsiniz.  Wikipedia güvenilir bir kaynak olarak kabul edilmemektedir, fakat bazı yayınların referanslarını araştırarak istediğiniz kaynaklara ulaşabilirsiniz.

Bu aşamada ayrıca kütüphaneleri etkin şekilde kullanabilirsiniz. Kütüphane görevlilerine aradığınız yayınları sormaktan çekinmeyin, size yardımcı olacaklardır.

Kaynakları düzenleyin

Bulduğunuz kaynakları not edin aksi takdirde kafanız karışacaktır ve daha önce aradığınız önemli bilgiler lazım olduğunda nerede olduğunu bulmanıza yardımcı olsun. Bu noktada online bir takım siteleri kullanabilirsiniz örneğin, Evernote, Penzu. Not alırken referansları ile yazmayı unutmayın. Bu size zaman kazandıracaktır.

Bu yazıyı da okuyun.  İzmirde en iyi tez danışmanlık şirketleri

Bir sonraki tez nasıl yazılır aşamasına geçebiliriz.

etkileyici yazın

3.  Adım : Etkileyici tez yazmaya başlayın.

Şimdi, tez yazım sürecinin en önemli aşamasına geldiniz; tüm yapmış olduğunu çalışmaları artık yazmaya başlıyorsunuz.

Birçok öğrenci ilk iki aşamayı kendilerine güven duyarak yaparken bu aşamada güven sarsılması yaşayabilir, bunun temel nedeni neyi nasıl yapacaklarını bilmemelerinden kaynaklanır. Şunu hatırlayın: Şuana kadar zaten harika bir iş çıkardınız, şimdi bunu sadece yazmanız gerekecek. Plan yaparsanız, her şeyin daha kolay ilerleyeceğini unutmayın.

Taslak hazırlayın

Zaten tez için geçici taslak hazırlamıştınız. Fakat, şimdi daha detaylı taslak hazırlamanız gerekecek. Çünkü, yapacağımız çalışma artık tezin yazımı içindir. Araştırma safhasında beklenmeyen yönde gelişme oldu mu? Bu yeni noktaları taslakta göstermeyi unutmayın.

Tez yazımını daha kolay hale getirecek olan taslakta neler olmalı

Giriş bölümü: 

İlk bölümde sorunu ortaya koyan veya problemi içeren arka plan yer almalıdır. Bu çalışmanın amacını ve araştırma sorusunu net bir şekilde ortaya koymanız gerekir. Sonra, proje ile ilgili terimlerin tanımını yapmanız gerekir. Ayrıca, varsayımlarınızı ve beklentilerinizi de açık bir dille yazmanız gerekecek.

Literatür taraması:

Bu bölümde önemli gördüğünüz ve konu ile alakalı yapmış olduğunuz literatürdeki değerlendirmeleri ele almalısınız.

Metodoloji : 

Tezin bu kısmında, kaynakları ve metodu nasıl ele aldığınızı belirtmeniz gerekir. Eğer nitel tez yazıyorsanız, araştırma sorularınızı, çerçeveyi, katılımcıları, data toplama ve data analiz süreçlerini de yazmanız gerekir. Fakat, nicel tez yazıyorsanız, araştırma soruları, hipotezlerinizi, populasyonu, bilgi toplamayı ve data analizlerini belirtmeniz gerekir.

Bulgular : 

Tez yazımında tüm entellektüel kapasitenizi ortaya koyması açısıından en önemli aşama budur. Araştırma sorularınızı tekrar yazmanız, elde ettiğiniz sonuçları tartışmanız ve bunların sizi taşıdığı noktayı yazmanız beklenir.

Sonuçlar: 

Tezin bu son bölümünde, çalışmayı özetlemeniz ve sonuçlardan kısaca bilgi vermeniz gerekir. Bulgularınızın akademik dünyada nasıl bir etki yaptığını ve uygulamada ne anlama geldiğini yazmayı unutmayın.

Bu bölümün sonunda, sonraki araştırmalar için öneriler bölümü ekleyin ve sonraki yapılması muhtemel araştırmaları ortaya koyun. Ayrıca, bunları neden önerdiğinizi ve ne şekilde ele alınması gerektiğini de belirtin.

Bibliyografya : 

Sizden hangi sitilde yazmanız istendiyse kaynaklarınızı bu düzene göre yazın. APA, MLA ya da başka formatta.

Zamanı yönetin: 

Başka bir zaman çizelgesine ihtiyacınız olacak. Fakat bu yazım aşaması ile ilgili olmalı. Bölüm bölüm tezinizi nasıl tamamlayacağınızı yazın. Kendinize erişilebilir hedefler koyun, bu size zorlu ve kompleks yazım döneminde kolaylık sağlayacaktır.

Hemen yazmaya başlayın: 

Zaman çizelgesine bağlı olarak hemen yazmaya başlayın, taslağa bağlı kalarak yazıma geçin. Ne yapmanız gerektiğini artık biliyorsunuz ve şuan gerçek işiniz olan yazmaya hazırsınız.

4  Adım : Profesyonel gibi yazın ve hatalarınızı düzeltin

Bu aşamaya geldiğinize göre, tezin ilk taslağını tamamlamış oluyorsunuz, arkanıza yaslanın ve rahatlayın. Hatta, tezin son cümlesini yazmayı bile aklınızdan geçirmeyin. Çalışmanıza biraz ara verin, bir kaç gün yazma ve düzeltme çalışmanızı yapmayın.  Bir kaç gün sonra döndüğünüzde her şeyin daha iyi gittiğini fark edeceksiniz.

Yazım kurallarına göre yazmaya başlayın

Yazma ile düzenleme arasında önemli bir fark var, yazım öz ile ilgiliyken, düzenleme şekil açısından yapılır. İlk önce özü ile ilgilenmek gerekir, yazmadan önce şekil düzenlemesi yapmak size sadece zaman kaybettirecektir. Yazım kılavuzuna göre yazın.
Lisans tezleri ve yüksek lisans tezlerinde bölümler, problem çözümlerinde ele alınan yerdir.

Bu yazıyı da okuyun.  Tez için anket hazırlama kuralları

Tez hazırlama aşamasında bölümler arasında mantıklı bağlantıların olmasına dikkat edin. Bilgi eksiği olup olmadığını kontrol edin. Eğer bilgi boşlukları varsa, yaptığınız araştırmalarda aldığınız notlar ile bunları kapatın. Örnekler ile konudan uzaklaşmış olabilirsiniz. Bu bölümlerin sayısını kısaltın ve olabildiğince açık şekilde yazmaya özen gösterin. Önemli olan sayfa sayısı değil, duru ve kaliteli olmasıdır.

Düzenleme yapın
Sonuç olarak, son okumalarınızı yapma, imla hatalarını düzeltme, dilbilgisi ve tez yazım kılavuzuna göre formatlama aşamasına geldiniz. Bu noktada teknik bilgi eksiğiniz varsa, arkadaşlarınızdan ya da profesyonel destek veren kurumlardan hizmet alabilirsiniz. Satır aralığı,kapak, giriş bölümünü, sonuç bölümünü kontrol edin. En çok bakılan yerler buralarıdır. Bu tarz bir destek almanız, format ve şekil ile ilgili düzenlemelerle zamanı israf etmeme açısından önemlidir.

5.  Adım : Geri bildirim alın

Bitirme tezinizi sunmadan önce biraz geri bildirim almanız son derece önemlidir.  Bir arkadaşınız ya da profesyonel danışmanlık yapan kurumlardan başlayabilirsiniz. Bunlar güvenebileceğiniz kişiler olmalı ki aylardır emek verdiğiniz çalışma zayi olmasın. Onlara tezinizi gönderin, düşüncelerini, önerilerini ve daha başka neler yapabileceğinizi sorun.

Sonra, tez danışmanınıza yollayın ve onunla tartışın. Sizin eksik yönlerinizi ya da daha iyi hale nasıl getirebileceğinizi sorabilirsiniz.

Tez yazmanın her öğrencinin üstesinden gelemeyeceği kadar zor ve komplek bir akademik çalışma olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Yaptığınız çalışma ile bu sorunların üstesinden gelerek tezinizi tamamladığınızı aklınızdan çıkarmayın.

Sonraki akademik hayatınızda da benzer çalışmalarınızda adım adım ele alın ve önemli çalışmalara bu şekilde imza atacağınızı unutmayın.

Lisans eğitiminde aynı zamanda tez yazmak ile ilgili detaylı bilgi verilmesine rağmen öğrenciler zorlanmaktadır. Yüksek lisans tezleri yazım bakımından biraz daha kolaydır. Çünkü genelde lisansüstü öğrencileri kendi ilgi alanlarına giren konuyu seçer. Fakat doktora tezi en zorudur. Bilim dünyasına yenilik getirdiği için son derece dikkatli hazırlanması gerekir.
Bazı tezler için veri analizi istenir. İstatistik analizi için anket hazırlama, anketi uygulama ve veri analizinin yapılması gerekir. Elde edilen bilgiler ışığında araştırma sonuçlarını bu şekilde ele almış olur.

Tüm aşamaları bitiren yüksek lisans ve doktora tezi yazan öğrenciler tez savunmasına girer. Jüri önünde yapılan bu savunmada öğrenci tez sunumu yapar. jüri soru sorar ve öğrenci cevaplar.

Tez nasıl yazılır ile ilgili sorun yaşıyorsanız, bizden tez hazırlama desteği alabilirsiniz. Danışmanlık merkezimiz lisans tezleri, yüksek lisans tezleri ve doktora tezi için size yardımcı olmaktadır.

Not: Yazar soyadı umberto ecodan adım adım tez nasil yazilir kitabını temin edip okuyabilir.

Tez örneklerini inceleyebilirsiniz.

Tez nasıl yazılır: En kolay tez nasıl hazırlanır
Bu yazıyı lütfen paylaşabilir misiniz?