Yüksek Teknoloji Enstitüsü tez hazırlama merkezi olarak lisans, yüksek lisans, master öğrencilere destek vermekteyiz. İzmir’deki tek danışmanlık sitesi olarak tüm öğrencilere ödev, proje, makale, essay, assignment konularında destek vermekteyiz.

Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir’de bulunan önemli yüksek öğretim kurumlarından biridir. Bu yüzden kurum olarak lisans, master, lisans üstü, yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere danışmanlık desteği verilir.

Yüksek Teknoloji Enstitüsü proje tez hazırlama

Hangi alanlarda destek olmaktayız

Tez : konu bulma, öneri hazırlama, yazım ve düzenleme aşamaları

Proje: Proje konusu bulma, literatür taraması, formatlama ve analiz desteği verilir.

Makale : Makale konusu bulma, yazım ve yayınlanacak dergi formatına getirme konusunda yardımcı oluyoruz.

Çizim : Mimarlık ve inşaat öğrencilerine yardımcı olunur.

 

Destek verdiğimiz fakülte ve bölümler bölümler nelerdir

 • Fen Fakültesi
  Fizik
  Fotonik
  Kimya
  Matematik
  Moleküler Biyoloji ve Genetik
  Mühendislik Fakültesi
  Bilgisayar
  Biyomühendislik
  Çevre
  Enerji Sistemleri
  Elektrik – Elektronik
  Gıda
  İnşaat
  Kimya
  Makina
  Malzeme Bilimi ve
  Mimarlık Fakültesi
  Endüstriyel Tasarım
  Mimari Restorasyon
  Mimarlık
  Şehir ve Bölge Planlama
  Disiplinler Arası Programlar
  Biyotek. ve Biyomüh.
  Çevre
  Enerji
  Malzeme Bilimi
  Mühendislik İşletmeciliği
Yüksek Teknoloji Enstitüsü tez hazırlama desteği
Bu yazıyı lütfen paylaşabilir misiniz?
Bu yazıyı da okuyun.  Psikoloji tez yazdırma